Strona główna

FILOZOFIA NASZEJ PRACY

Nasze wartości opieramy na szacunku dla dziecka, rodzica i każdego innego klienta, który zwraca się do nas z prośbą o pomoc.

Szanujemy autonomię i indywidualność każdej osoby, potrzeby, wartości i zwyczaje każdej rodziny (także tej niekonwencjonalnej). Nasza praca odbywa się poprzez dialog a nie narzucanie rozwiązań.

Szanujemy i nie oceniamy rodzinnych wyborów naszych klientów takich, jak np. współspanie, karmienie piersią, niekarmienie piersią, edukację konwencjonalną i alternatywną.

Staramy się patrzeć całościowo na dziecko i jego rodzinę. Nastawiamy się na współpracę z rodzicem, który jest podstawowym odbiorcą naszych propozycji. Ufamy, że wsparcie rodzica w jego roli pomaga także dziecku. Wspieramy w rodzicach wiarę w ich kompetencje, zaufanie do własnej intuicji i energię do budowania relacji z dziećmi. Staramy się pracować tak, by obniżyć lęk rodziców, co pozwala im mieć lepszy dostęp do własnej intuicji i umiejętności.

Pracujemy szanując autonomię  klienta, który sam decyduje, jak chce skorzystać z tego, co mamy mu do zaoferowania.

Nie boimy się sytuacji trudnych i nietypowych.

Rodzic może towarzyszyć dziecku na każdym etapie pracy. Dziecko ma prawo do towarzystwa rodzica wtedy, kiedy tego potrzebuje. O tempie rozstawania się z rodzicem decyduje dziecko.

W pracy z dziećmi nie stosujemy nagród, kar, ani pochwał. Szanujemy dziecięce „nie”, granice rodzica i dziecka.

Pracujemy najkrócej, jak to jest potrzebne, wspólnie z rodzicem/klientem ustalamy czas naszej pracy.

W naszej pracy opieramy się na teorii więzi Johna Bowlby’ego, rodzicielstwie bliskości, inspirujemy się Porozumieniem bez Przemocy Marshalla Rosenberga oraz innymi podejściami, które są z tym spójne.

 

Zapraszamy na Klonową!

Zespół Bliskiego Miejsca