Agnieszka Chmielewska

Jestem psychologiem i pedagogiem, uczę się być psychoterapeutą. W mojej pracy zawodowej od wielu lat towarzyszę dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwoju, poznaniu i zrozumieniu siebie oraz innych.  Staram się widzieć, akceptować i rozumieć rodziców i dzieci, wspierać ich w rozumieniu tego, co dzieje się między nimi i tworzeniu pełniejszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. W kontakcie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ważna jest dla mnie ciekawość drugiego człowieka i jego sposobu widzenia, rozumienia i radzenia sobie z rzeczywistością,  otwartość na to, co wnosi do naszego spotkania, próba zrozumienia potencjału i trudności, a na końcu wspólne znalezienie sposobu na zmianę.

Prywatnie jestem potrójną mamą. Rodzicielstwo bliskości towarzyszy mi od początków macierzyństwa. Jest sposobem bycia, myślenia i towarzyszenia moim dzieciom w rozwoju, widzenia ich i wspierania w realizowaniu siebie.

Kwalifikacje

Ukończyłam:
– psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
– podyplomowe studia w zakresie edukacji początkowej i reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim
– podyplomowe studia w zakresie oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
– politologię na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim

Kursy:
– czwarty rok szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Grupowej Analizy Rasztów w Warszawie
– liczne konferencje i staże związane z pracą psychoterapeutyczną
– liczne konferencje związane ze wspomaganiem w rozwoju dziecka  i rodziny
– Trening Uważności w Akademii Mindfulness w Warszawie
– Adolescencja – rozumienie, zagadnienia kliniczne, psychoterapia – seminarium kliniczne
– Pedagogika przygody w teorii i praktyce – warsztat w Fundacji Pracowni Nauki i Przygody
– Znam swoją wartość – warsztat z programu szkoleniowego „Trzy kroki dziecka w przyszłość„
– Potrafię rozmawiać – warsztat z programu szkoleniowego „Trzy kroki dziecka w przyszłość„
– Metoda Dobrego Startu – kurs doskonalący
– Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – warsztat
– kurs I i II stopnia na terapeutę Integracji Sensorycznej w Polski Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej
– Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym – szkolenie w PSTIS
– Wyciąganie wniosków diagnostycznych w oparciu o wyniki testów i obserwacji klinicznych – warsztat w PSTIS

Doświadczenie zawodowe:
– Zespół Szkół Nr 2 (liceum, technikum) w Piasecznie – psycholog
– Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka w Zalesiu Górnym – nauczyciel i psycholog
– Prywatne Przedszkole Eureka w Zalesiu Górnym – psycholog
– Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii-psycholog
– Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Warszawie – psycholog
– Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej
– Psychiatryczny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie – psycholog, terapeuta zajęciowy
– Przedszkole nr 96 w Warszawie – nauczyciel, pedagog specjalny

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 6-12 lat

– konsultacje dla rodziców nastolatków po 12 roku życia

– psychoterapię indywidualną osób dorosłych (psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego – IV rok)