Agnieszka Wielgat

Jestem psycholożką, psychoterapeutką.  Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej nastawionej na klienta w podejściu integratywnym, którego osią jest podejście humanistyczno-egzystencjalne. Szczególnie bliska jest mi praca w oparciu o empatię, autentyczność i akceptację w kontakcie. Moim zdaniem czynnikiem leczącym w psychoterapii jest doświadczanie i przeżywanie emocji. Doceniam także rolę doświadczeń płynących z ciała w trakcie procesu terapeutycznego. Według mnie połączenie tych czynników to droga do poznania siebie i bycia w kontakcie ze sobą.

Na co dzień w pracy wspieram osoby zmagające się z zaburzeniami nastroju, doświadczające lęku oraz mierzące się z konsekwencjami zaburzeń osobowości. Współpracuję także z osobami w kryzysach życiowych i z trudnościami w relacjach.

W obszarze moich zainteresowań jest praca z tematami okołoporodowymi. Wspieram kobiety i towarzyszę im w procesie stawania się mamą i doświadczeniach bycia w kontakcie z  dzieckiem. Rodzicielstwo jest dla mnie procesem, w którym jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Chcę zaproponować mamom spotkania oparte na bezpiecznej relacji, w której jest miejsce na wybrzmienie wszelkich emocji i myśli.

Myślę o spotkaniach z psychoterapeutą jako przyjściu po (po)MOC w odkrywaniu siebie i zbliżaniu się do tego, co ważne i prawdziwe.

Zapraszam do wspólnej podróży. Podróży w głąb siebie.

Kwalifikacje

Ukończyłam:
– Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”
– Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”
– psychologię na Uniwersytecie Warszawskim

Kursy:
– kurs „Terapia skoncentrowana na emocjach” poziom 2 prowadzona przez Kurta Rendersa w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”;
– kurs „Terapia skoncentrowana na emocjach” poziom 1 prowadzona przez Kurta Rendersa w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”;
– szkolenie z psychoonkologii organizowane przez Instytut Matki i Dziecka – Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Łodzi;
– kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” część pierwsza
– szkolenie „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” organizowane przez Fundację „Dzieci Niczyje”

Doświadczenie zawodowe:
– praca na stanowisku psychoterapeuty w prywatnym ośrodku
– staż w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
– staż w III Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
– praca na stanowisku terapeuty indywidualnego oraz grupowego w Fundacji SCOLAR
– staż w fundacji „Nagle Sami”

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– psychoterapię indywidualną osób dorosłych