Aneta Chojecka

Jestem psychologiem. Od 20 lat pracuję z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Zajmuję się diagnozą oraz szeroko rozumianą pomocą psychologiczną – prowadzę konsultacje indywidualne oraz grupy edukacyjno-wsparciowe dla rodziców, zajęcia terapeutyczne dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), treningi umiejętności społecznych (TUS) oraz inne formy zajęć grupowych dla dzieci. Współpracuję również z przedszkolami. 

Aktualnie najwięcej pracuję z małymi dziećmi – zarówno tymi, których rozwój przebiega prawidłowo, jak i maluchami zmagającymi się z różnymi problemami rozwojowymi, m.in. autyzmem i zespołem Aspergera. Wspieram rodziców, staram się wspólnie z nimi odkrywać moc płynącą z bliskiej relacji z dzieckiem. Pomagam dorosłym lepiej rozumieć świat dziecka, jego potrzeby oraz zjawiska rozwojowe stojące za jego zachowaniem. W trudnych sytuacjach zachęcam do szukania takich rozwiązań, które będą uwzględniać nie tylko osobę dziecka, ale również zasoby rodzica. Ważne jest dla mnie to, aby wypracowane przez nas strategie były realnie pomocne i możliwe do zastosowania w przypadku konkretnej rodziny. 

Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych synów.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

– Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizacja psychologia kliniczna dziecka,
– Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodziców APS,
– Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ.

Kursy i szkolenia:

– Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT – 4 lata szkolenia,
– Szkoła dla rodziców i wychowawców „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – kurs doskonalący uprawniający do prowadzenia warsztatów dla rodziców CMPPP,
– „BEZ KLAPSA – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dzieciom granice ”Fundacja Dzieci Niczyje,
– Relacja bez kar i nagród – edycja dla profesjonalistów A.Stein i M. Stańczyk,
– Pozytywna dyscyplina w praktyce – edycja Maluchy,
– Pomoc psychologiczna przez telefon – z doświadczeń Zespołu Pomocy Telefonicznej FDDS,
– Letnia Akademia Porozumienia bez Przemocy w szkole,
– Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji – Fundacja PLUS,
– Metoda Kids’ Skills – Dam radę! Agnieszka Szrejter – Łoś,
– Szkolenie I stopnia integracji sensorycznej w zakresie neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej APS,
– Smyko-multisensoryka® szkolenie trenerskie I°według programu Aleksandry Charęzińskiej,
– Zmysły w czasach nadmiaru czyli co warto wiedzieć o przestymulowaniu Aleksandra Charęzińska,
– Dotyk – fundament rozwoju psychoruchowego dziecka. Stymulacja systemu dotykowego,
– Terapia ręki – droga do samodzielności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
– Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych I °,
– Tworzenie środowiska rozwoju i edukacji dzieci – współpraca między nauczycielami, specjalistami i rodzicami Akademia Komeńskiego,
– Pogłębianie relacji podczas zabawy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Kamil Lodzinski,
– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI® Centrum Rozwoju Relacji Droga,
– Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych dr Marzena Machoś,
– Guguhopla – od zabawy do mówienia dr Marzena Machoś,
– Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju – Fundacja Wsparcie na starcie,
– „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” Scolaris,
– Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzanie strategii AAC,
– Picture Exchange Communication System – poziom 1 PECS,
– Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się – Stowarzyszenie Mówić bez Słów,
– Makaton® – Program Rozwoju Komunikacji PRKM,
– „Szkolenie modułowe dla specjalistów – podejście TEACCH; praca z trudnymi zachowaniami, Trening Umiejętności Społecznych” Scolar,
– „KROK PO KROKU – projekt szkoleniowo-warsztatowy dla terapeutów, nauczycieli, wolontariuszy i rodzin dzieci z autyzmem,
– Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy). MAGIS.
– Bułka na śniadanie, obiad i kolację? O neofobii praktycznie – KREBS,
– Odpieluchowanie bez stresu M.Komsta,
– Baśń w wychowaniu i terapii dziecka – E. Rakowska,
– Trening Pewności Siebie – program wsparcia dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka,
– Mutyzm wybiórczy – rozpoznawanie i wskazówki do pracy WCIES,
– Dziecko z FAS w diagnozie i pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Teresa Jadczak-Szumiło, ● Zespół Aspergera w teorii i praktyce klinicznej WCIES,
– wybrane szkolenia z Metody Krakowskiej,
– liczne szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

– od 2007 roku psycholog, a obecnie także terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju PPP nr 18 w Warszawie (okresowo także w innych warszawskich poradniach): diagnoza dzieci i młodzieży, opiniowanie, praca w zespole orzekającym, udzielanie konsultacji rodzicom i nauczycielom, wsparcie ich w rozwiązywaniu codziennych trudności w relacjach z dziećmi, prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci, prowadzenie warsztatów i grup edukacyjno-wsparciowych dla rodziców, prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, publikacje na stronach internetowych tekstów dla rodziców z zakresu WWR);
– staż w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie – terapia grupowa pacjentów lękowych i depresyjnych w nurcie poznawczo-behawioralnym;
– współpraca z przedszkolami i ośrodkami prowadzącymi zajęcia rozwojowe dla małych dzieci i ich rodziców;
– współpraca z fundacją Komeńskiego w ramach projektu „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start”;
– psycholog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 54 w Warszawie;
– psycholog w Programie Przedszkolnym – Ośrodek Socjoterapii „Szansa”;
– dwuletni staż w Specjalistycznej Poradni MOP, Fundacji „Dzieci niczyje” i Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie;
– zajęcia stażowe w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW;
– wolontariat w Państwowym Domu Dziecka nr 9 w Warszawie.

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

– konsultacje prediagnostyczne i obserwacje dzieci w wieku 1-6 lat