Anita Janeczek-Romanowska

Jestem psychologiem. Od ponad dwunastu lat poszerzam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z małymi dziećmi, ich rodzicami oraz opiekunami. W swojej pracy chcę wspierać dzieci i dorosłych w umacnianiu relacji między nimi. Mam głębokie przekonanie, że bezpieczna, bliska relacja między dzieckiem a dorosłym jest zasobem, który daje moc do zmiany i rozwoju.

Ufam w rodzicielskie i dziecięce kompetencje, staram się towarzyszyć dzieciom i rodzicom, nie narzucać gotowych rozwiązań i z dużą uważnością przyglądać się wyjątkowości każdej z sytuacji, których doświadczają. Stawiam na rzetelną i sprawdzoną wiedzę psychologiczną, na bieżąco śledzę badania z zakresu psychologii dziecka, a ich rezultaty pomagam przełożyć rodzicom na język i realia codzienności.

W swojej pracy wspieram również specjalistów pracujących z małymi dziećmi, prowadzę szkolenia i konsultacje dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym.

Moje zawodowe zainteresowania skupiają się wokół emocji u dzieci w wieku 1-7 lat, na czele z dziecięcym lękiem i złością. Fascynuje mnie również zagadnienie wysokiej wrażliwości u dzieci. Od pięciu lat prowadzę stronę o rodzicielstwie i psychologii dziecka bycblizej.pl

W codzienności praktykuję rodzicielstwo bliskości i wychowanie w empatii. Doświadczenie własnego macierzyństwa uważam za najlepszą z podyplomówek i kursów, w jakich dotychczas brałam udział.

Kwalifikacje

Ukończyłam:
– Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie (w ramach dziennych studiów doktoranckich otworzyłam przewód doktorski)

Kursy:
– Intensywny Kurs Podstawowy NVC
– Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – kurs I stopnia PSTIS
– Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat – CMPPP
– Szkolenie „Regulacja emocji a przywiązanie” – Ośrodek Terapii Traumy Oddech
– Self-Reg dla profesjonalistów pracujących z dziećmi w wieku 0-12 i ich rodzinami
– Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych u dzieci, ich różnorodne objawy i metody terapii – CK Dobra Kadra
– Wykorzystanie teorii więzi w praktyce – szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Stein
– Terapia zaburzeń lękowych u dzieci
– Szkolenie Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów prowadzone przez Agnieszkę Stein
– Szkolenie Dziecko w konflikcie – wspieranie dzieci i rodziców w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu
– Wysoko wrażliwe dzieci – szkolenie dla profesjonalistów
– Autyzm – od rozumienia do skutecznego wspierania – szkolenie Krajowego Towarzystwa Autyzmu
– Płodowy Zespół Alkoholowy –podstawy diagnozy i terapii – szkolenie prowadzone przez Teresę Jadczak-Szumiło
– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
– liczne szkolenia dotyczące metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi przed 6 rokiem życia (m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Dobrego Startu, Trening autogenny Schulza, Praca z oddechem i ciałem)

Doświadczenie zawodowe:
– Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie – praktyka dyplomowa
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Warszawie – psycholog, diagnoza psychologiczna w kierunku rozpoznania przyczyn trudności w uczeniu się, emocjonalnych i w zachowaniu, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
– Stowarzyszenie dla Rodzin w Warszawie – psycholog, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci przed 6 r.ż,
– przedszkola i placówki wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi – psycholog, konsultacje dla rodziców i nauczycieli
– w ramach studiów doktoranckich – zajęcia ze studentami psychologii dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
– współpraca z portalami i czasopismami adresowanymi do rodziców i specjalistów
– prowadzenie warsztatów dla rodziców i specjalistów pracujących z małymi dziećmi

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

– obserwację i diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 1-6 lat

– konsultacje telefoniczne/Skype dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

– konsultacje dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym

– warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Współtworzenie Bliskiego Miejsca jest spełnieniem moich zawodowych marzeń o zespole specjalistów, dla których ważny jest szacunek dla potrzeb i granic wszystkich ludzi, bez względu na ich wiek. Wierzę, że w Bliskim Miejscu dzieci i dorośli będą mogli poczuć się bezpiecznie, bez względu na to, czy będa u nas szukać jednorazowej konsultacji, diagnozy, czy też dłuższych oddziaływań.