Anna Czereszewska

Od prawie 15 lat wspieram rodziny jako psycholog i terapeuta rodzinny.

Początkowo zaczynałam od pracy z małymi dziećmi, stopniowo przechodząc do kontaktu ze starszymi dziećmi, młodzieżą, by teraz głównie spotykać się z rodzicami i całymi rodzinami. Od czasów studiów wciąż jestem zauroczona podejściem systemowym w rozumieniu człowieka. Pomaga mi ono pamiętać, że znaczenie ma kontekst i nasze otoczenie.

Kolejnym punktem przełomowym w moim rozwoju zawodowym było poznanie Rodzicielstwa Bliskości. Ten nurt dał mi głębsze poznanie natury człowieka, a także wiele narzędzi do wspierania i rozwoju.

Moją myślą przewodnią w pracy z klientami jest zdanie: każdy ma w sobie potencjał do poradzenia sobie z problemami. Moją rolą jest pomoc w znalezieniu dostępu do własnych zasobów.

Od czterech lat ciekawi mnie edukacja finansową i temat zaradności finansowej. Owocem tych zainteresowań jest blog Dzieci i Pieniądze.

UWAGA: W Bliskim Miejscu konsultuję wyłącznie przez Skype.

Kwalifikacje

Ukończyłam:
– Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizacja w ramach studiów: psychologia rodziny, psychologia wychowawcza
– 4-letnie Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu Opta

Kursy:
– Szkolenie Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów prowadzone przez Agnieszkę Stein
– Szkolenie Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów II stopnia prowadzone przez Agnieszkę Stein
– Szkolenia dotyczące metod diagnostycznych i terapeutycznych (m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Trening Zastępowania Agresji, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5), Odstresowany Rodzic, The Clinical Psychology of Children and Young People)

Doświadczenie zawodowe:
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej – jako psycholog i terapeuta – diagnoza psychologiczna trudności w uczeniu się, emocjonalnych i w zachowaniu, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapia dzieci, młodzieży i rodzin,
– Punkt Konsultacyjny w Swindon prowadzony przez Polish Psychologist Association– psycholog, konsultacje psychologiczne dla rodziców, rodzin, osób dorosłych – Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii
– własna praktyka – konsultacje i terapia dla osób dorosłych, rodziców, rodzin
– psycholog w szkołach podstawowych i przedszkolu
– staż w Poradni na Dzielnej w Warszawie jako koterapeuta terapii rodzin

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje online dla rodziców dzieci powyżej 6 roku życia