Anna Kozioł

Jestem psychologiem dziecięcym. Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym bardzo ważne jest dla mnie budowanie relacji opartych na empatii, szacunku i zrozumieniu dla siebie i dla innych. Na co dzień pracuję z maluszkami przedszkolnymi, dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą, a także ich rodzicami. W zależności od trudności, które mają oraz momentu, w którym się znajdują, wspieram ich w poszukiwaniu najlepszego dla nich rozwiązania, zrozumienia siebie i innych oraz budowania dobrych relacji. Pomagam w nabywaniu potrzebnych do tego kompetencji i umiejętności. Towarzyszę w odnajdywaniu równowagi w swoim życiu i związkach z innymi. A wszystko to z dużym szacunkiem i uważnością dla drugiej osoby i jej potrzeb.

Prowadzę także warsztaty, na których wspieram rodziców w procesie wychowywania dzieci i budowania z nimi dobrych, bliskich relacji.

Cały czas z radością i otwartością poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w warsztatach, kursach oraz konferencjach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję pod stałą superwizją.

Jestem też mamą Marysi i Zosi, które na co dzień są dla mnie źródłem wielkiej radości, a także inspiracji do ciągłego poszerzania wiedzy na temat rozwoju dzieci oraz budowania bliskich i wartościowych relacji.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

– Psychologię kliniczną dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Kursy:

– Poradnictwo psychologiczne – Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS

– Boję się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia – Poza schematami

– Szkolenie I i II stopnia dla specjalistów Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – Poradnia terapii mutyzmu Mówię!

– Szkolenie „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” – Fundacja Synapsis

– Szkolenie „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji” – Fundacja Synapsis

– Terapia depresji dzieci i młodzieży – Poza schematami

– Praca z nastolatkiem z niską samooceną – Poza schematami

– Terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży – Poza schematami

– Stymulacja sensoryczna w zaburzeniach koncentracji uwagi – Centrum Integracji Sensorycznej

– Mindfulness dla dzieci i młodzieży – Akademia Mindfulness oraz Mindfulness in Schools Project

– Szkoła Coachingu – certyfikat (ICF ACSTH) – HPR Group (2016)

– warsztat „Zachowania samobójcze i samookaleczenia dzieci i młodzieży” – Fundacja Zobacz jestem

– warsztaty dotyczące rodzicielstwa w nurcie NVC (Porozumienia Bez Przemocy)  („Złość dziecka i rodzica jak sobie z nią radzić?”, „Kary i nagrody w wychowaniu dziecka”, „Jak mądrze wychować rodzeństwo”, „Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, „Jak chwalić, żeby wspierać dziecko w rozwoju”, „Jakim rodzicem chcę być?”, „O pewności siebie i własnej wartości dzieci”, NVC w rodzinie i w życiu” – Fundacja RoRo, NVC Lab

– Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych” –  Niepubliczna Specjalistyczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis

Doświadczenie zawodowe:

– Fundacja Synapsis, psycholog, współprowadzenie procesów diagnostycznych dzieci z  całościowymi zaburzeniami rozwojowych

–  Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS, psycholog, współprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie konsultacji indywidualnych

– Poradnia terapii mutyzmu Mówię, psycholog, współprowadzenie procesów diagnostycznych, zajęć terapeutycznych indywidualnych oraz grupowych dla dzieci z mutyzmem

– Biuo Rzecznika Praw Dziecka, psycholog, udzielanie informacji i porad psychologicznych, przyjmowanie interesantów, dokonywanie oceny sytuacji psychologicznej małoletnich, sporządzanie opinii oraz przeprowadzanie wywiadów psychologicznych niezbędnych do wydania opinii w sprawach podjętych przez Rzecznika Praw Dziecka

–   Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, psycholog,  konstruowanie programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami

– Poradnia Ananasy, psycholog, prowadzenie konsultacji rodzicielskich, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców

– Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, wolontariusz, wspieranie rodziny zastępczej

– udział w programie „Maria i ja”  (akcja edukacyjna Fundacji Orange we współpracy z Fundacją Synapsis), prowadzenie lekcji edukacyjnych w szkołach podstawowych przybliżających uczniom zagadnienia autyzmu

–  udział w programie „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością” prowadzonym na Uniwersytecie SWPS

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje diagnostyczne dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

– obserwację i diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 1-6 lat

– konsultacje diagnostyczne dla rodziców dzieci w wieku 6-12 lat

– obserwację i diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 6-12 lat