Nadchodzące wydarzenia dla rodziców

Lato w mieście dla rodziców - zaopiekuj się sobą (3-5.08.2018)

Chcemy zaproponować Wam możliwość spędzenia trzech wakacyjnych dni na dbaniu o siebie i własnym rozwoju. To nasza propozycja dla tych z Was, których ciągnie idea rozwojowego wakacyjnego wyjazdu, ale z różnych powodów nie są w stanie w tej chwili wziąć w nim udziału.

Chcemy pokazać Wam proces mediacji wewnętrznego konfliktu, proces, którego można użyć do pogłębiania kontaktu ze sobą, budowania samoakceptacji, radzenia sobie z poczuciem winy, wstydem.

Kiedy mamy w sobie takie obszary, których nie akceptujemy, tracimy energię na walkę z nimi i nie korzystamy z zasobów, które moglibyśmy z nich czerpać. Jesteśmy wewnętrznie rozdarci i sami stajemy się własnymi przeciwnikami. Najpierw robimy coś a potem mamy do siebie o to pretensje. Możemy zyskać wiele lekkości dzięki lepszemu zrozumieniu, co się z nami dzieje w podobnych sytuacjach. Mozemy korzystac pelniej ze swoich zasobów, kiedy dajemy różnym aspektom siebie głos. Możemy dzięki lepszemu kontaktowi ze sobą lepiej dbać o swoje relacje, z partnerami, dziećmi, innymi ważnymi dla nas osobami. Możemy użyć energii, którą do tej pory traciliśmy na walkę ze sobą do innych celów.

Zapraszamy na warsztat osoby, które mają podstawową wiedzę na temat NVC i chcą skorzystać z tej wiedzy dla własnego rozwoju.

Czego możecie się spodziewać na warsztacie?
– dużo pracy nad swoimi własnymi sytuacjami i konfliktami
– przyglądania się konfliktom wewnętrznym, które są powszechne w naszej kulturze i tym, które są unikalne dla każdego człowieka
– poczucia wspólnoty i nieoceniającego środowiska do rozwoju

Co możecie sobie „zabrać” z warsztatu?
– więcej energii do działania
– więcej akceptacji dla siebie
– więcej uważności na swoje potrzeby
– narzędzia do radzenia sobie ze wstydem, poczuciem winy, złością, niskim poczuciem własnej wartości

Prowadząca:

Agnieszka Stein – psycholog, współzałożycielka Bliskiego Miejsca, od 1999 roku pomaga dzieciom i ich rodzicom. W swojej pracy korzysta m.in. z Porozumienia bez Przemocy, teorii więzi, wiedzy dotyczącej pracy ludzkiego mózgu.
Współpracuje także z nauczycielami i innymi specjalistami pracującymi z dziećmi, prowadząc dla nich szkolenia oraz wspierając ich w kontaktach z rodzicami. Pisze artykuły i książki. Mama nastolatka. Więcej o Agnieszce- http://bliskiemiejsce.pl/agnieszka-stein/

Ko-trener:
Ula Malko – psycholog dziecięcy, współzałożycielka ośrodka Bliskie Miejsce. Od 10 lat wspiera rodziców, opiekunów i nauczycieli w ich lepszym rozumieniu małych dzieci i ich potrzeb. Współpracuje z przedszkolami i żłobkami prowadząc konsultacje, warsztaty i szkolenia. Jest absolwentką szkolenia z pracy metodą projektów badawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wielu kursów związanych z pracą z dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Aktualnie w trakcie Intensywnego Kursu Mediacji NVC Akademii NVC.
Więcej o Uli http://bliskiemiejsce.pl/ula-malko/

Informacje organizacyjne

Termin spotkania: 3 dni – 3, 4, 5 sierpnia 2018

Czas trwania: 10:00 – 17:00

Koszt udziału: 650 zł. W cenie warsztatu poczęstunek, kawa, herbata, woda, w porze obiadowej porcja pożywnej wegetariańskiej zupy.

Adres: Bliskie Miejsce, ul.Klonowa 12/9

Warsztat odbędzie się po zebraniu minimalnej liczby uczestników. Liczba miejsc ograniczona.

Pytania dotyczące warsztatu można przesyłać na adres – warsztaty@bliskiemiejsce.pl

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego, który znajduje się pod adresem: https://goo.gl/forms/mdJSYkz1eWDl5baK2

 

Warsztat dla rodziców i nauczycieli "Adaptacja do przedszkola" (1.09.2018)

 

 

Zapraszamy na warsztat dla rodziców i nauczycieli, którzy zastanawiają się, jak wspierać dzieci w adaptacji do przedszkola. Chcemy spotkać się z tymi z Was, którzy mają możliwość stopniowej, powolnej adaptacji swoich dzieci, ale też z tymi, którzy nie mają takiej możliwości i chcą przy tym zadbać o dziecko i relację z nim.

W trakcie trwania warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– czym jest adaptacja do przedszkola?
– zaufanie do dziecka, zaufanie do siebie, zaufanie do personelu – o znaczeniu zaufania w procesie adaptacji
– co może służyć dziecku w adaptacji do przedszkola, a co niekoniecznie?
– jak być dobrym towarzyszem emocji, których może doświadczać dziecko?
– empatyczne rozstania – co możemy zrobić dla dziecka i dla siebie?
– adaptacja jako proces – co może się zadziać na etapie adaptacji i jak możemy zatroszczyć się o potrzeby dziecka w danym momencie? jak wspierać dziecko w kryzysach?

Prowadząca:
Anita Janeczek-Romanowska – psycholog dziecięcy, współzałożycielka ośrodka Bliskie Miejsce, prowadzi stronę o psychologii i rodzicielstwie Być bliżej (www.bycblizej.pl). Od 11 lat współpracuje z przedszkolami, poradniami i ośrodkami dla rodzin, gdzie udziela wsparcia rodzicom i specjalistom. W swojej pracy i codzienności praktykuje podejścia oparte na szacunku i empatii, jest absolwentką Intensywnego Kursu Podstawowego NVC w Akademii NVC oraz licznych szkoleń i warsztatów dotyczących pracy z dziećmi, rodzicami i specjalistami. W Bliskim Miejscu konsultuje rodziców dzieci przed szóstym rokiem życia. Prywatnie jest mamą pięciolatki.
Więcej o Anicie http://bliskiemiejsce.pl/anita-janeczek-romanowska/

Kotrener:
Milena Pacuda – psycholog, współzałożycielka ośrodka Bliskie Miejsce. Wspiera rodziców w budowaniu relacji opartych na głębokim szacunku i zrozumieniu. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu, zwłaszcza w kontekście trudnych etapów w rodzicielstwie, w sytuacji rozwodu, po poronieniach lub stratach okołoporodowych. Mama dziewczynki w wieku przedszkolnym.
Więcej o Milenie: http://bliskiemiejsce.pl/milena-pacuda/

Informacje organizacyjne

Termin spotkania: 1 września 2018 (sobota)

Czas trwania: 10:00 – 17:00

Koszt udziału: 250 zł. W cenie warsztatu poczęstunek, kawa, herbata, woda, a w porze obiadowej porcja pożywnej wegetariańskiej zupy.

Adres: Bliskie Miejsce, ul.Klonowa 12/9

Warsztat odbędzie się po zebraniu minimalnej liczby uczestników. Liczba miejsc ograniczona.

Pytania dotyczące warsztatu można przesyłać na adres – warsztaty@bliskiemiejsce.pl

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego, który znajduje się pod adresem:
https://goo.gl/forms/DImvzvNP556lexS62