Dominika Dromlewska-Żmijewska

Jestem pedagogiem, trenerem ale przede wszystkim psychoterapeutką. Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze pomagania

W mojej pracy bliskie jest mi wspieranie dorosłych, zarówno w wymiarze ich osobistych doświadczeń, jak i w obszarze rodzicielstwa, m. in. poprzez rozpoznawanie własnych potrzeb, uczuć, motywacji. Mając doświadczenie pracy z rodzinami w kryzysie (m.in. z dzieckiem przewlekle chorym, dzieckiem w stanie terminalnym), widzę jak praca terapeutyczna z rodzicem lub całą rodziną przekłada się także na sytuację dziecka.

Podobny sens dostrzegam w psychoterapii kobiet w okresie okołoporodowym, jest to bardzo wrażliwy i szczególny czas kiedy mogą pojawić się różnorodne trudności. Praca terapeutyczna w tym czasie może mieć znaczenie zarówno dla samej kobiety, jej relacji z partnerem, i oczywiście, relacji z dzieckiem.

Kwalifikacje

Ukończyłam:
– Pedagogikę na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
– Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji (na etapie pracy końcowej)
– Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji

Kursy:
– Roczny kurs Porozumienia bez Przemocy – Nonviolent Communication (Ewa Orłowska – certyfikowana trenerka komunikacji Porozumienie bez Przemocy (NVC), certyfikat Center for Nonviolent Communication, USA).
– Skuteczny Trener. Kreatywność: Żyć twórczo – pracować innowacyjnie. (Grupa TROP)
– Towarzyszenie dziecku przewlekle choremu i jego rodzinie – warsztaty psychologiczne przygotowujące do udzielania wsparcia dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. (Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową).
– Warsztaty psychoonkologiczne „Jak rozmawiać z pacjentami chorymi nowotworowo” (Klinika Powrotu do Zdrowia).
– Ponadto nieustannie poszerzam swoją wiedzę podczas szkoleń, seminariów i konferencji naukowych.

Doświadczenie zawodowe:
– Pracownia Terapii i Rozwoju, prowadzenie psychoterapii indywidualnej, par i rodzin
– Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, prowadzenie psychoterapii indywidualnej i par.
– Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie, staż kliniczne.
– Pracownia Terapii i Rozwoju), roczny staż z zakresu psychoterapii par
– Stowarzyszenie „W Stronę Marzeń” prowadzenie konsultacji i psychoterapii, prowadzenie licznych szkoleń dotyczących umiejętności interpersonalnych oraz rozwoju osobistego)
– Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Warszawie, udzielanie wsparcia dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom, prowadzenie warsztatów psychologicznych dla młodzieży po przebytej chorobie nowotworowej, prowadzenie warsztatów przygotowujących do udzielania wsparcia dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom).
– Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinami.

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– psychoterapię indywidualną (w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym), krótko- i długoterminową

– psychoterapię par (doświadczających także trudności związanych z ciążą, porodem, rodzicielstwem)

– psychoterapię rodzin (w podejściu systemowym)

W Bliskim Miejscu pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia, kobietami w okresie okołoporodowym, które doświadczyły trudności podczas ciąży, porodu i po nim, a także z mamami cierpiącymi na depresję poporodową, z trudnościami w budowaniu relacji z dzieckiem, po doświadczeniu straty dziecka. Pracuję także z osobami z zaburzeniami odżywiania