Dorota Szymkiewicz

Jestem logopedą i pedagogiem z zamiłowaniem do psychologii oraz mamą dwóch dziewczynek. Dzięki macierzyństwu poznałam realia, z jakimi stykają się rodzice korzystający z pomocy specjalistów. Kilka lat temu poznałam i zafascynowałam się ideą Rodzicielstwa Bliskości.

Pracą z dziećmi zajmuję się od dawna. Moje początki to wyjazdy jako wychowawca/kierownik obozów i kolonii, a już po studiach praca w Domu Małego Dziecka. Duże doświadczenie zdobyłam będąc nauczycielką w przedszkolu. Moje zainteresowania zaprowadziły mnie do pracy wolontariuszki w telefonie zaufania. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Logopedycznych zajmowałam się indywidualną terapią dzieci oraz pracowałam w przedszkolu jako logopeda.

W pracy logopedycznej spoglądam całościowo na sytuację. Zastanawiam się, co jest w danym momencie najpilniejsze, bądź od czego zacząć, aby wspierać dzieci w rozwoju komunikacji i prawidłowej wymowy. Dziecko traktuję jako partnera w dążeniu do celu. Rodzic jest dla mnie drogowskazem. Słucham i proponuję drogę. Później ze skupieniem obserwuję małego człowieka. Dzięki temu dostosowuję się i odgaduję, kiedy należy się zatrzymać, kiedy poczekać, a kiedy zmienić ścieżkę na bardziej odpowiednią.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

– Studia Podyplomowe Logopedia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Studia Podyplomowe Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Studia Podyplomowe Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi – Uniwersytet Warszawski
– Studia Dyplomowe Wydział Pedagogiczny, kierunek – pedagogika ogólna,  specjalizacja: społeczno – wychowawcza

Kursy:
– Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania – prowadząca Aleksandra Jastrzębowska
– Jak zostać psychoterapeutą – praktyczne aspekty pracy psychoterapeuty – Pracownia Terapii i Rozwoju
– Jak słuchać aby dzieci do nas mówiły – kurs trenerski Szkoły dla rodziców
– Elementy muzykoterapii w praktyce pedagogicznej
– Bajkoterapia w ramach studiów Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi
– Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów

Doświadczenie zawodowe:
– Przedszkole „Domek Przedszkolaka” – logopeda
– Przedszkole „Delfinek” – logopeda
– wolontariat w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
– Portal, czasopismo „Bliżej Dziecka” (www.blizejdziecka.pl) – redaktor naczelna
– Przedszkole nr 201 – nauczyciel
– Centrum Edukacji i Rozwoju „SŁONECZNIK”- (założycielka) – zajęcia dla dzieci, organizacja imprez okolicznościowych, szkolenie i organizacja szkoleń dla opiekunek, pośrednictwo pracy dla opiekunek
– Przedszkole Niepubliczne „Motylek” – wychowawca
– Dom Dziecka nr 15 – pracownik socjalny, opiekunka
– Organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży – kierownik i wychowawca

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje logopedyczne

– diagnozę logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym

– terapię logopedyczną