Karolina Stanek-Kazanecka

Specjalistka w trakcie urlopu

***

Jestem psychologiem dziecięcym. Na co dzień pracuję z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, z ich rodzicami oraz z nauczycielami. Podczas konsultacji staram się wspierać rodziców w budowaniu relacji ze swoimi dziećmi opartej na szacunku, „widzeniu” dzieci i ich potrzeb, a także zrozumieniu wobec dziecięcego rozwoju. Wspieram rodziców w poszukiwaniu strategii, rozwiązań oraz własnych zasobów, które mogłyby być pomocne dla ich dzieci. Spotykam się z rodzicami, ponieważ głęboko wierzę w ich kompetencje i zasoby. W swojej pracy korzystam z idei Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez przemocy, koncepcji dotyczących regulacji emocji czy też pedagogiki Jespera Juula.

Prywatnie jestem żoną i miłośniczką zwierząt. 

Kwalifikacje

Ukończyłam:

  Psychologię społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

  Wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

  Diagnozę Kliniczną Dziecka i Jego Rodzina na Uniwersytecie Warszawskim

 

Kursy:

  Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne

  Szkolenie Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) – Kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego

  Szkolenie Karty Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

  Szkolenie „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów” prowadzone przez Agnieszkę Stein

  Szkolenie „Seksualność dzieci i młodzieży – szkolenie dla profesjonalistów” prowadzone przez Agnieszkę Stein

  Szkolenie „Emocje przedszkolaków. Rozwój – Rozumienie – Regulacja” prowadzone przez Anitę Janeczek – Romanowską

–  Szkolenie „Regulacja emocji a przywiązanie” – Ośrodek Terapii Traumy Oddech

  Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

  Szkolenie z Natalią Fedan „Self – reg w pracy z dziećmi” 

  Szkolenie „Mutyzm wybiórczy w 3 perspektywach (rodzic – specjalista – szkoła) zastosowanie w teorii i praktyce”

  Szkolenie „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”

  „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”

  Szkolenie „Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensomotorycznej. Elementarne zasady obserwacji i terapii” organizowane przez Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjny aCentrum

–  Szkolenie podstawowe „Makaton”

  Kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU

  Kurs „Neuropsychologia kliniczna dziecka – teoria i praktyka w Centrum CBT EDU

–  Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej – Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym prowadzony przez Fundację Etoh

  Kurs „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART) oraz  szkolenie specjalistyczne Treningu Zastępowania Agresji ART i kształtowania umiejętności prospołecznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „StART” prowadzone przez Instytut Amity

  Kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” Kurs III stopniowy

 

Doświadczenie zawodowe:

  Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, socjoterapeuta w Klubie Gimnazjalisty oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej; psycholog w programie „0-6 Rodzina Wspólna Sprawa I i II” – konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców.

  Poradnia Ad Dictum, psycholog prowadzenie badań przesiewowych w ramach programu „Pomóż mi latać”; prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

  Gabinet Mudita – nauka terapia rehabilitacja, psycholog – wczesna interwencja, terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

  Przedszkola publiczne oraz niepubliczne, psycholog, konsultacje dla rodziców i nauczycieli; prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, prowadzenie warsztatów i spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców; prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

– obserwację i diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 1-6 lat