Katarzyna Panasiuk-Kalinowska

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą. Od ponad 20 lat pracuję w obszarze pomagania. Moje pierwsze doświadczenia zawodowe były związane z pomocą dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom.

Od niemalże 15 lat pracuję jako psychoterapeuta. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych doświadczających różnych kryzysów emocjonalnych w swoim życiu. Wspieram rodziców przeżywających trudności w relacjach z dziećmi, towarzyszę parom i małżeństwom w poszukiwaniu emocjonalnej bliskości i satysfakcji z bycia razem. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, jednak nie założenia teoretyczne a poprawa jakości życia zwracających się do mnie o pomoc są dla mnie najważniejsze. Zawsze staram się dostosować sposób pracy terapeutycznej do indywidualnych potrzeb osób, z którymi pracuję.

Od początku mojej pracy zawodowej systematycznie poszerzam swoja wiedzę na kursach, szkoleniach i warsztatach umiejętności praktycznych oraz superwizjach. Efektem tych działań jest uzyskany przeze mnie certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, tytuły specjalisty psychologa klinicznego, lidera grup Balinta czy trenera warsztatów umiejętności psychologicznych.

W Bliskim Miejscu pracuję głównie z osobami dorosłymi, które przeżywają kryzys emocjonalny w życiu osobistym. Uważam, że zrozumienie własnych potrzeb, emocji i motywacji jest kluczowe nie tylko dla poprawy jakości swojego życia, ale też do budowania satysfakcjonujących relacji zarówno w rodzinie jak też poza nią. Pracuję z kobietami w ciąży i w okresie okołoporodowym ponieważ wiem, że jest to moment w życiu, który dla wielu kobiet, choć wyczekiwany, bywa bardzo trudny. Pracuję też z parami doświadczającymi kryzysów w relacji.

Kwalifikacje

Ukończyłam:
– Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Studia z psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia/Niebieska Linia
– Kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji
– Psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
– Psychologię kliniczną – poziom rozszerzony w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
– Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej INTRA
– Intensywny Trening Balintowski – poziom superwizyjny w Polskim Stowarzyszeniu Balintowskim
– Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji
– Psychoterapia psychodynamiczna – kurs w Laboratorium Psychoedukacji

Uzyskałam:
– Certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr certyfikatu 580
– Dyplom specjalisty psychologa klinicznego
– Certyfikat Lidera Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego
– Dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin

Doświadczenie zawodowe:
– IN Via Klinika Zdrowia Psychicznego, psychoterapeuta, psycholog kliniczny
– Poradnia Zdrowia Psychicznego IV Kliniki IPiN w Szpitalu Bielańskim, psycholog kliniczny, psychoterapeuta
– Specjalistyczny Gabinet Lekarski AMEDIS, psychoterapeuta, psycholog kliniczny
– Poradnia Zdrowia Psychicznego Praga Południe Warszawa, psycholog kliniczny, psychoterapeuta
– Ośrodek Pomocy Społecznej W-wa Ochota, trener
– Fundacja Zdrowie, terapeuta
– Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, psycholog, terapeuta
– Dzienny Oddział Psychiatryczny Klinika Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy Szpitalu Bielański, psycholog, psychoterapeuta
– Oddział Psychiatryczny IV Kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy Szpitalu Bielańskim, terapeuta zajęciowy
– III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, terapeuta zajęciowy

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– psychoterapię indywidualna osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym
– psychoterapię par
– udzielam wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym