Klaudia Łozińska

Jestem psychoterapeutką. Od wielu lat pracuję i poszerzam swoje kwalifikacje w obszarze wspierania i pomocy osobom w różnych kryzysach życiowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Centrum Wsparcia Rodziny Rodzinna Warszawa. Tam dostrzegłam, jak istotne w pracy pomocowej jest budowanie bliskiej relacji, opierającej się na empatii i szacunku. 

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie systemowym, staram się wspierać rodziny w dokonywaniu świadomych zmian, zrozumieniu siebie i rozwiązywaniu problemów sposobami, które uwzględniają wszystkich i dają rodzinie poczucie bezpieczeństwa

Korzystam również z innych nurtów dostosowując rodzaj wsparcia do indywidualnych potrzeb klienta. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

– czteroletni całościowy Kurs Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
– Pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM w Warszawie

Kursy:

– Szkolenie „Psychoterapia pary w oparciu o teorie więzi”
– Szkolenie z zakresu „Podejście egzystencjalne- psychoterapia Gestalt”
– Kurs „Mediacje rodzinne”
– Szkolenie „Diagnoza medyczno- psychologiczna oraz formy wspomagania w syndromie FAS”
– Warsztaty „ADHD- objawy, diagnoza, pomoc” oraz „ADHD – wybrane metody terapeutyczne”
– Warsztaty – „Dziecko w rodzinie, w której występuje przemoc”
– Szkolenie „Diagnoza rodzin”
– Szkolenie  „ABC Seksualności ”
– Szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji „Szkolnych Programów Profilaktycznych dot. przeciwdziałania uzależnienia od środków psychoaktywnych”
– Szkolenie z zakresu przeciwdziałania i form pomocy osobom uzależnionym metodami MONAR
– Szkolenie „Zagrożenia cyberprzestrzeni”

Doświadczenie zawodowe:

– Psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Educatio, 
– Psychoterapeuta w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie na Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym – cząstkowy staż kliniczny psychoterapeutyczny,
– Psychoterapeuta w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ulicy Dzielna 7 w Warszawie

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– psychoterapię indywidualną: dorosłych i młodzieży w podejściu psychodynamicznym

– psychoterapię par i rodzin w podejściu systemowym