Konsultacja logopedy i terapia logopedyczna

Logopeda w Bliskim Miejscu pracuje z dziećmi między 1. a 10. rokiem życia. Rodzice mogą umówić się na spotkanie, jeśli niepokoi ich sposób, w jaki dziecko mówi, to że mówi mało lub niezrozumiale. Konsultacja trwa 50 minut i kosztuje 140 zł. Na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców bez dziecka, żeby logopeda mógł zebrać wywiad i wspólnie z rodzicami zaplanować dalsze postępowanie.

Konsultacja wstępna może stanowić jednorazowe spotkanie, jak również być wstępem do diagnozy logopedycznej. Kolejne etapy takiej diagnozy to wówczas: dwa spotkania logopedy z dzieckiem (po 45 minut) i konsultacja podsumowująca (50 minut). Koszt tej części diagnozy to 300zł (3 spotkania).

Po konsultacji możliwe jest umówienie się na terapię logopedyczną dziecka. Terapia trwa 45 minut. Nasze doświadczenie pokazuje, że jest to czas, który pozwala dziecku poczuć się bezpiecznie, stopniowo wejść w proponowane aktywności i jednocześnie naprawdę skorzystać z oddziaływań terapeutycznych. Rodzic może być cały czas z dzieckiem, zwłaszcza jeśli dziecko tego chce. W terapii ważne jest dla nas poszanowanie granic dziecka i jego dobrowolny udział w zajęciach. Logopeda proponuje też rodzicom ćwiczenia, które mogą wykonywać z dzieckiem w domu. Koszt jednego spotkania to 100zł/45 minut.

W Bliskim Miejscu logopedą jest Dorota Szymkiewicz