Maria Czarnecka

Jestem psychologiem i psychoterapeutką po całościowym, czteroletnim szkoleniu z psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi, które zgłaszają trudności w obszarze doświadczania smutku, przygnębienia, lęku, złości. Z osobami, które chciałyby lepiej zrozumieć siebie, nawiązać bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi lub spojrzeć na swoje trudności z innej, nowej perspektywy.

Towarzyszę osobom, których trudności określane są jako psychosomatyczne lub które regulują swoje emocje poprzez jedzenie.

W pracy psychoterapeutycznej oraz poprzez konsultacje i wsparcie, towarzyszę kobietom w okresie okołoporodowym oraz mamom małych dzieci, które zgłaszają się do Bliskiego Miejsca z trudnościami doświadczanymi w macierzyństwie lub w obszarze relacji z bliskimi.

Swoje myślenie psychoterapeutyczne integruję wokół podejścia psychodynamicznego oraz systemowego, korzystając również z rozwiązań wypracowanych wokół współczesnych nurtów trzeciej fali terapii poznawczo – behawioralnej.
Poddaję swoją pracę regularnej superwizji. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wybrałam psychoterapię na swój zawód, bo miałam przeczucie, że ludzie gotowi są wyruszyć w trudną drogę zmiany dopiero wówczas, gdy czują się rzeczywiście akceptowani i przyjęci w tym jacy są oraz w tym, co im się w życiu przydarzyło. Ta myśl towarzyszy mi do dziś – tak prywatnie jak i zawodowo, a sam proces towarzyszenia ludziom w ich zmianach i w tym, jak stają się gotowi by się sobą zaciekawić – nieodmiennie mnie fascynuje.

Kwalifikacje

Ukończyłam:
– Całościowy czteroletni kurs specjalizacyjny przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty, Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, Warszawa – szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
– Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
– Jednolite magisterskie studia dzienne na kierunku psychologia, specjalność: psychologia osobowości i kliniczna;, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Kursy:
– Seminarium: Psychoterapia okołoporodowa, czyli życie wewnętrzne kobiety w ciąży, w porodzie i kiedy staje się matką – Laboratorium Psychoedukacji, prowadząca Justyna Dąbrowska
– Szkolenie: Zaburzenia odżywiania się- współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym – organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, prowadzący mgr Romualda Ulasińska
– Szkolenie: Zaburzenia odżywiania w terapii psychoanalitycznej – organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, prowadzący prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk
– Szkolenie: Praca z traumą – wybrane zagadnienia praktyczne – organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, prowadzący: Marek Gajowy
– Seminarium: Psychoterapia – ramy teoretyczne i możliwości zastosowań praktycznych (perspektywa psychodramy, perspektywa analityczna, egzystencjalna)
– Szkolenie: Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym – organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, prowadząca: Romualda Ulasińska
– Szkolenie z psychoterapii Gestalt (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie), prowadzący Andrzej Wroński

Doświadczenie zawodowe:
– praca w gabinecie prywatnym w ramach prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji par i rodzin
– praca w Poradni Rodzinnej na warszawskiej Pradze oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku w ramach prowadzenia psychoterapii oraz konsultacji psychologicznych
– staże psychoterapeutyczne oraz kliniczne na Oddziałach Kliniki Nerwic w Warszawie oraz na Oddziale Dziennym z Pododdziałem Zaburzeń Nerwicowych w Tworkach
– praca w szkole podstawowej na stanowisku psychologa
– staż w Hospicjum Stacjonarnym Caritas w Warszawie
– wolontariat w Ośrodku Leczenia Dziecka w Środowisku (Oddział XIX Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie)

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje osób dorosłych

– psychoterapię indywidualną osób dorosłych

– w ramach konsultacji i psychoterapii wspieram kobiety w okresie ciąży i okresie okołoporodowym