Marta Sulik

Jestem psychologiem dziecięcym, coachem i trenerem Familylab Polska.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz warszawskich przedszkolach i żłobkach, prowadząc diagnozę psychologiczną i obserwację dzieci, konsultacje dla rodziców, a także wspierając kadrę nauczycielską. Prowadziłam warsztaty dla rodziców m. in. w ramach projektu „Dobry Rodzic-Dobry Start” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

Praca z rodzicami, wsparcie ich w dążeniu do jak najpełniejszego doświadczania rodzicielstwa, są fundamentem mojej aktywności zawodowej. Współpracując z rodzicami tworzę bezpieczną, nieoceniającą przestrzeń do rozmowy, zrozumienia i wspólnego poszukiwania rozwiązań, uwzględniających unikalny wewnętrzny świat danej rodziny. Moim celem jest towarzyszenie rodzicom w budowaniu pełnej miłości i obustronnego szacunku relacji z dzieckiem, z akceptacją dla różnych potrzeb, granic, emocji. 

Mam poczucie, że wspieranie rodziców w tej podróży nieustannie wzbogaca mnie jako specjalistę, jako mamę i jako człowieka.

Przykładam dużą uwagę do stałego poszerzania kompetencji, poszukiwania inspiracji do pracy z rodzicami, a także dbałości o rozwój osobisty, tak aby w pełny sposób oferować wsparcie rodzicom. 

Z rodzicami pracuję w formie konsultacji indywidualnych, spotkań grupowych oraz sesji coachingu rodzicielskiego. 

 

Kwalifikacje

Ukończyłam:

– Psychologia, studia magisterskie, Uniwersytet SWPS
– Life Coaching, studia podyplomowe, Collegium Civitas
– Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie, studia podyplomowe, Akademia Pedagogiki Specjalnej
– Studium pedagogiczne, Uniwersytet SWPS

Kursy:

– Depresja u dzieci do 10 roku życia – szkolenie prowadzone przez dr Jagodę Sikorę
– szkolenie trenerskie przygotowujące do prowadzenia seminariów dla rodziców inspirowanych wartościami J. Juula, Familylab Polska
– Pacjent w kryzysie – interwencja kryzysowa w praktyce, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
– 8-tygodniowy trening uważności MBSR
– Boję się mówić! – mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia, Poza Schematami
– Seksualność dzieci w podejściu poznawczo-behawioralnym, Poza Schematami
– Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Kwestionariuszy CONNERS 3, Pracownia Testów Psychologicznych
– Prowadzenie grup wsparcia dla mam dzieci do 1 roku życia, Fundacja Sto Pociech
– Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS, Pracownia Testów Psychologicznych 
– Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju IDS, Pracownia Testów Psychologicznych
– Współczesny model wstępnej diagnozy psychologicznej, Akademickie Centrum Terapii i Rozwoju SWPS
– Rozpoznawanie i podejmowanie działań w sytuacji zagrożenia krzywdzeniem dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje
– Diagnosta w poradnictwie psychologicznym, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
– Depresja poporodowa – warsztat dla profesjonalistów, Fundacja RoRo

 

Doświadczenie zawodowe:

– poradnia psychologiczno-pedagogiczna – proces diagnozy psychologicznej dzieci w wieku 1-10 r.ż., ocena rozwoju poznawczego i psychomotorycznego dzieci przy użyciu narzędzi diagnostycznych,  diagnoza trudności dziecka, konsultacje dla rodziców, coaching  rodzicielski, prowadzenie warsztatów i spotkań rozwojowych dla rodziców
– przedszkola, żłobki – obserwacja dzieci pod kątem rozpoznania przyczyn trudności, konsultacje indywidualne oraz warsztaty dla rodziców, wsparcie wychowawców
– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, program „Dobry Rodzic-Dobry Start” – tworzenie scenariuszy i prowadzenie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych rozwijających kompetencje wychowawcze dla rodziców dzieci 0-6 lat, prowadzenie zajęć dla dzieci (1-3 r.ż.) i rodziców nastawionych na budowanie relacji między rodzicem i dzieckiem
– Instytut Matki i Dziecka, staż w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

– konsultacje diagnostyczne i obserwację dzieci w wieku 1-6 lat