Monika Wrzosek

Od kilkunastu lat towarzyszę dzieciom.

Nie animuję i nie organizuję dzieciom zajęć – mam przekonanie, że doświadczanie życia i zabawa są naturalnym procesem uczenia się. Jestem obok, gdy dzieci mnie potrzebują.

Przestrzenią edukacyjną, w której najlepiej się czuję i w której chcę przebywać z dziećmi jest natura – wyciągam dzieci do lasu, na łąki, pola i bagna. Lubię swobodę i chcę jej dla dzieci.

W pracy inspiracją dla mnie są postawa niedyrektywna oraz idee rodzicielstwa bliskości.

Przez wiele lat współprowadziłam Fundację Edukacyjną „Pies i Staś”, w której realizowałam swoje pasje związane z psami oraz ich relacjami z ludźmi. Obecnie zajmuję się prowadzeniem szkoleń trenerskich związanych z profilaktyką pogryzień i budowaniem satysfakcjonujących i bezpiecznych relacji dzieci z psami.

Prowadzę „Strefę Bliskości” na FB – propagującą Rodzicielstwo Bliskości.

Jestem mamą Tomaszka i Toli – dwójki bardzo energicznych dzieci.

Kwalifikacje

Ukończyłam:
– Filologię Polską na Uniwersytecie Gdańskim.
– Podyplomowe Studium Neurologopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim.

Kursy:
– Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów oraz Seksualność dzieci i młodzieży – szkolenia prowadzone przez Agnieszkę Stein.
– Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami w Fundacji Dzieci Niczyje.
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
– Podstawy diagnozy i interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka – szkolenie prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje.
– Kurs interwencji poznawczo – behawioralnej „Trening Zastępowania Agresji” (ART) – prowadzony przez Instytut Amity.
– Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży.
– Kurs Doradcy Noszenia Clauwi, specjalizacja: doradca noszenia w chustach wiązanych i nosidłach miękkich.

Doświadczenie zawodowe:
– Przedszkole Zielona Wieża, opiekun przedszkolny
– Fundacja Edukacyjna „Pies i Staś”, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych przy udziale psa dla dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanie i szkolenie psa do pracy, tworzenie programów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń
– Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego, współprowadzenie domów dziennego pobytu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koordynowanie wolontariatu, wspieranie merytoryczne przyszłych wychowawców

W Bliskim Miejscu:

– odpowiadam za organizację szkoleń i warsztatów dla rodziców oraz specjalistów