Piotr Romanowski

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W mojej pracy skupiam się na wspieraniu młodzieży i dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów. Już na początku drogi zawodowej odkryłem, jak wielka moc ukryta jest w relacjach rodzinnych i jak bardzo może być zahamowana w chwilach kryzysu. Dlatego też bliskie jest mi podejście systemowe, traktujące rodzinę jako dynamiczny system, w którym każda osoba jest równie ważna i ma wyraźny wpływ na tworzenie rodzinnej codzienności. Chcąc coraz skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom osób poszukujących wsparcia psychologicznego, swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kwalifikacje

Ukończyłem:
– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
– Szkołę Trenerów BAZA (kurs podstawowy uznawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w procesie certyfikacji trenerów)
– 4-letnie Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie (przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty PTP w podejściu psychodynamicznym i systemowym).

Kursy:
– Szkolenie pt: „Podstawy psychoterapii urazów”
– Szkolenie zorganizowane przez Fundację ETOH pt: „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży”
– Ukończenie programu dr A. Kołakowskiego „Dziecko i świat za pan brat” – cykl wykładów dot. wsparcia uczniów z ADHD w środowisku szkolnym
– Projekt „Chronimy dzieci” organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – szkolenie dot. identyfikacji i interwencji w przypadku przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci; szkolenie dot. bezpieczeństwa online dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe:
– Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin w Lublinie – wspieranie młodzieży w sytuacjach trudnych,
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 w Warszawie – interwencja kryzysowa oraz kompleksowa opieka psychologiczna nad młodzieżą znajdującą się w głębokim kryzysie rodzinnym,
– Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie – współprowadzenie terapii grupowej dla dorosłych,
– Stowarzyszenie dla Rodzin w Warszawie – psychoterapia indywidualna i rodzinna, warsztaty dla młodzieży,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium w Legionowie – wspieranie uczniów z trudnościami szkolnymi oraz ich rodziców i nauczycieli,
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach – interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna i rodzinna,
– Od pięciu lat zajmuję się psychoterapią (indywidualną, par i rodzinną) w Poradniach Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– Psychoterapię indywidualną – młodzież i dorośli (w podejściu psychodynamicznym)

– Konsultacje psychologiczne dla rodziców nastolatków 

– Grupy i warsztaty dla ojców