Polityka RODO

Regulamin oraz informacje dotyczące Twoich danych osobowych

Bliskie Miejsce przechowuje dane na tzw. “kartach konsultacji”, w ich skład wchodzą:
– imię, nazwisko, oraz numer telefonu komórkowego klienta;
– data/y urodzenia oraz imię/imiona dziecka/dzieci;
– data/y spotkań oraz informacje ujawnione przez klienta potrzebne do przeprowadzenia spotkania

Karty są przechowywane w szafce, do której dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione, tj. specjaliści pracujący w Bliskim Miejscu. Wszyscy specjaliści zobowiązani są do zachowania zasad poufności. Karty nie są wynoszone z Ośrodka.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług związanych z przeprowadzaniem konsultacji, porady, psychoterapii, mediacji, ale także warsztatów i szkoleń. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z wybraną przez Ciebie formą współpracy, tj jeśli jesteś uczestnikiem warsztatu, nie gromadzimy danych typowych dla sytuacji konsultacji albo terapii.

W sytuacji szkoleń i/lub warsztatów przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– w realizacji szkolenia/warsztatu, w tym m.in. w celu wykonania rozliczenia, komunikacja związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego i e-maila).

Gdy jesteś uczestnikiem szkolenia i/lub warsztatu Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli byłeś u nas na konsultacji, psychoterapii, mediacji albo korzystałeś z porady, Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat, chyba, że poprosisz o ich usunięcie. W celu zobaczenia lub skasowania swoich danych prosimy o pisemną prośbę zostawioną w naszej siedzibie.

Jeśli byłeś uczestnikiem szkolenia i/lub warsztatu Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Zawsze możesz nas poprosić o dostęp do swoich danych, o zmianę w nich albo ich skasowanie.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Dostęp do Twoich danych dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione, tj. specjaliści pracujący w Bliskim Miejscu, do których zapisaliście się na wizytę oraz Administrator Danych. Wszyscy specjaliści zobowiązani są do zachowania zasad poufności. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej, podczas superwizji w zespole specjaliści nie ujawniają danych, które umożliwiają identyfikację klienta. Jeśli dany klient jest “przekazywany” do kolejnego specjalisty, jego karta jest pokazywana dopiero po uzyskaniu przez klienta zgody – wyrażonej ustnie.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Bliskie Miejsce przysługuje Ci szereg uprawnień:

– możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Bliskie Miejsce je przetwarzało).

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym.