PRZED WIZYTĄ

Co warto wiedzieć przed wizytą u specjalisty?

 • Celem pierwszej wizyty jest określenie tego, co jest problemem do pracy, czego klient potrzebuje od specjalisty, zebranie przez specjalistę informacji na temat zgłaszanych trudności i tego, jakie były dotychczasowe próby poradzenia sobie z daną sytuacją.
 • Wizyta trwa 50 minut i najczęściej nie ma możliwości jej przedłużenia, gdyż specjalista ma zaplanowane kolejne wizyty. Dlatego też spóźnienie Klienta nie przedłuża czasu wizyty.
 • O potrzebie uzyskania opinii prosimy o poinformowanie przy zapisach. W Bliskim Miejscu rozważamy indywidualnie każdą sytuację, w której Klient zwraca się do nas z prośbą o wystawienie opinii.
 • Możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o odbytej wizycie.
 • Prosimy o dokonywanie płatności przelewem przed wizytą albo gotówką na początku wizyty. W Bliskim Miejscu nie ma możliwości płacenia za wizytę kartą.

 

Co warto wiedzieć przed wizytą u specjalisty, jeśli jest to wizyta w sprawie dziecka?

 • Na pierwszą wizytę u każdego specjalisty zapraszamy samych rodziców. Wyjątkiem jest wizyta u lekarza i sytuacja, kiedy dziecko jest bardzo małe (do roku).
 • Zebranie informacji dotyczących zgłaszanych trudności jest możliwe, kiedy dziecko nie uczestniczy w wizycie, nawet jeśli to właśnie jego dotyczy spotkanie. Dodatkowo rozwiązanie to chroni dzieci przed usłyszeniem informacji, które mogą być dla nich trudne.
 • Na pierwszą wizytę warto przynieść różne dokumenty, opinie, zaświadczenia dotyczące sytuacji, o której rodzice chcą rozmawiać. Często okazuje się, że są w nich zawarte ważne informacje, które mogą być pomocne w planowaniu dalszej pracy.
 • Niekiedy pomocne bywa zrobienie sobie notatek na temat trudności, z którymi zgłaszacie się Państwo do specjalisty. Zdarza się więc, że rodzice przygotowują sobie informację o omawianej trudności tak, żeby nie zapomnieć o niczym ważnym. Bywa również tak, że zapisują pytania do specjalisty. Czasem, jeśli na konsultację przychodzi jeden rodzic warto, żeby rodzice we dwoje zastanowili się przed wizytą, jak widzą problem i jakie mają pytania.
 • Jeśli do kontaktu ze specjalistą skłoniła rodziców prośba ze strony innego specjalisty lub instytucji, to warto poprosić tę osobę o informację na piśmie – jaką trudność specjalista widzi, jakie ma hipotezy o tym, skąd ta trudność się bierze, jakie środki zaradcze zostały już podjęte.

 

Przed kolejną wizytą

 • Na pierwszej wizycie ustalicie Państwo ze specjalistą czy potrzebujecie kolejnych, co ma się na nich dziać, w jakim składzie się odbędą oraz czy są jakieś rzeczy, które warto by było sprawdzić w międzyczasie, np. zrobić jakieś badania. Dlatego nie praktykujemy zapisywania klientów przed pierwszą wizytą od razu na kilka spotkań.

 

Przed wizytą z dzieckiem

 • Warto umówić się na wizytę z dzieckiem na taką godzinę, żeby było ono w dobrej kondycji – żeby nie było bardzo zmęczone, głodne ani żeby nie była to akurat pora jego drzemki.
 • Jeśli dziecko nie jest bardzo małe, prosimy o wytłumaczenie mu gdzie razem z Państwem idzie.
 • Zależy nam na tym, żeby dzieci czuły się u nas bezpiecznie, dlatego ważne jest dla nas, żeby dziecko weszło dobrowolnie do gabinetu. Prosimy Państwa o uszanowanie gotowości dziecka, nie naciskanie, żeby dziecko się witało, itp. Specjalista będzie pracować podążając za gotowością dziecka do kontaktu.
 • Spotkanie razem z dzieckiem nie jest przestrzenią na opowiadanie o dziecku w jego obecności i udzielanie porad. Dziecko jest pełnoprawnym uczestnikiem konsultacji i specjalista będzie miał przede wszystkim na uwadze komfort dziecka.