Terapia indywidualna dorosłych

Przed podjęciem terapii zapraszamy na konsultację z terapeutą. Jej zadaniem jest określenie celu terapeutycznego (albo celów). Terapeuta przedstawia swój sposób pracy, odpowiada na pytania klienta dotyczące terapii i określa, czy jest w stanie pomóc klientowi w jego trudnościach. Jeśli terapeuta i klient nie dojdą do porozumienia, terapeuta może zaproponować inne rozwiązania. Jeśli się porozumieją, zawierają kontrakt, który określa cele i kształt terapii.
Zdarza się, że w trakcie konsultacji specjalista proponuje wizytę u lekarza lub zrobienie dodatkowych badań jeśli uzna, że może to być pomocne.

Jak długo trwa terapia?
Czas trwania pojedynczej sesji zależy od formy terapii. Sesja terapii indywidualnej i pary trwa 50 minut, sesja rodzinna – 90 minut. Natomiast całościowy okres trwania terapii różni się w zależności od ustalonego celu terapeutycznego. Spektrum jest tutaj bardzo szerokie – od kilku do kilkudziesięciu sesji.

Z jaką częstotliwością odbywają się spotkania?
To zależy od formy terapii. Na ogół sesje indywidualne odbywają się co tydzień, terapia pary co dwa tygodnie, a terapia rodzinna co trzy–cztery tygodnie.

 

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Terapia zawsze poprzedzona jest konsultacją z terapeutą, mającą na celu ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta i przedstawienie sposobu pracy terapeuty. Po tej wstępnej konsultacji zawierany jest kontrakt, który precyzuje warunki dalszej współpracy.

Kolejne sesje terapeutyczne to proces, w którym klient z pomocą terapeuty poszukuje rozwiązań dla swoich trudności, przygląda się swojemu funkcjonowaniu, bada swoje przeżycia, doświadczenia. Terapeuta w kontakcie z klientem używa swoich umiejętności i wiedzy, by wspomagać zmianę psychologiczną, jakiej potrzebuje klient.

W Bliskim Miejscu terapię dla dorosłych prowadzą Piotr Romanowski, Joanna Banach-WitkowskaDominika Dromlewska-Żmijewska.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją o każdym z terapeutów, podejściu, w jakim pracują oraz trudnościach, w jakich to podejście bywa pomocne. W razie wątpliwości służymy pomocą w wyborze terapeuty.

Czy mogę chodzić na terapię indywidualną do tej samej osoby, do której chodzę na terapię par? Czy mogę przyjść z mężem/żoną do tego samego terapeuty?
Jest to niewskazane z uwagi na dobro obu tych terapii. W terapii par, by terapeuta mógł być pomocny, stara się zachować neutralność i obiektywizm. Natomiast w terapii indywidualnej terapeuta wchodząc w relację terapeutyczną z klientem, przyjmuje wyłącznie jego subiektywną perspektywę. Dlatego też podwójna rola terapeuty niosłaby ryzyko jego stronniczości w terapii pary i mogłaby zaowocować niskim poczuciem bezpieczeństwa tej osoby, z którą terapeutą spotyka się rzadziej. Z drugiej strony w terapii indywidualnej terapeuta mógłby mieć trudność w podążaniu za przeżyciami klienta.