Terapia indywidualna młodzieży

Przed podjęciem terapii zapraszamy na konsultację z terapeutą. Jej zadaniem jest określenie celu terapeutycznego (albo celów). Terapeuta przedstawia swój sposób pracy, odpowiada na pytania klienta dotyczące terapii i określa, czy jest w stanie pomóc klientowi w jego trudnościach. Jeśli terapeuta i klient nie dojdą do porozumienia, terapeuta może zaproponować inne rozwiązania. Jeśli się porozumieją, zawierają kontrakt, który określa cele i kształt terapii.

Zdarza się, że w trakcie konsultacji specjalista proponuje wizytę u lekarza lub zrobienie dodatkowych badań jeśli uzna, że może to być pomocne.

Jak długo trwa terapia?
Czas trwania pojedynczej sesji zależy od formy terapii. Sesja terapii indywidualnej i pary trwa 50 minut, sesja rodzinna – 90 minut. Natomiast całościowy okres trwania terapii różni się w zależności od ustalonego celu terapeutycznego. Spektrum jest tutaj bardzo szerokie – od kilku do kilkudziesięciu sesji.

Z jaką częstotliwością odbywają się spotkania?
To zależy od formy terapii. Na ogół sesje indywidualne odbywają się co tydzień, terapia pary co dwa tygodnie, a terapia rodzinna co trzy–cztery tygodnie.

Psychoterapia indywidualna młodzieży


Na terapię zapraszamy młodzież od 12. roku życia. Pierwszym elementem ewentualnej terapii jest konsultacja z rodzicami. Na tej konsultacji rodzice przedstawiają charakter trudności, a terapeuta swój sposób pracy i wspólnie ustalają, czy decydują się na dalszą pracę. Kolejnym krokiem jest wizyta z dzieckiem i podjęcie przez dziecko decyzji, czy chce się spotykać z terapeutą. Dopiero na tej podstawie możliwe jest zawarcie kontraktu i umówienie się na dalszą pracę.

Terapeuta na kolejnych spotkaniach pomaga młodemu klientowi opowiedzieć o swoich trudnościach czy wątpliwościach, wspiera go w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji i potrzeb oraz pomaga znaleźć sposoby na lepsze radzenie sobie z problemami. W zależności od wieku dziecka i jego potrzeb rodzice są włączani w proces terapeutyczny – biorą udział w spotkaniach z terapeutą lub z terapeutą i dzieckiem.

W Bliskim Miejscu terapię dla młodzieży prowadzą Piotr Romanowski, Joanna Banach-WitkowskaDominika Dromlewska-Żmijewska.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją o każdym z terapeutów, podejściu, w jakim pracują oraz trudnościach, w jakich to podejście bywa pomocne. W razie wątpliwości służymy pomocą w wyborze terapeuty.

W przypadku terapii klienci zazwyczaj umawiają się na większą liczbę spotkań. Każda konsultacja i każda sesja terapii trwa 50 minut i kosztuje 140 zł.

Dlaczego potrzebny jest rodzic, skoro to terapia dla dziecka?
Jeśli z pomocy ma korzystać osoba niepełnoletnia, do zawarcia kontraktu na terapię potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Często też to rodzice są osobami, które decydują, że potrzebna jest terapia. Po pierwszej konsultacji ze specjalistą może się okazać, że w danej trudności bardziej wskazana jest inna forma pomocy.