Terapia rodzin

Przed podjęciem terapii zapraszamy na konsultację z terapeutą. Jej zadaniem jest określenie celu terapeutycznego (albo celów). Terapeuta przedstawia swój sposób pracy, odpowiada na pytania klienta dotyczące terapii i określa, czy jest w stanie pomóc klientowi w jego trudnościach. Jeśli terapeuta i klient nie dojdą do porozumienia, terapeuta może zaproponować inne rozwiązania. Jeśli się porozumieją, zawierają kontrakt, który określa cele i kształt terapii.

Zdarza się, że w trakcie konsultacji specjalista proponuje wizytę u lekarza lub zrobienie dodatkowych badań jeśli uzna, że może to być pomocne.

Jak długo trwa terapia?

Czas trwania pojedynczej sesji zależy od formy terapii. Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut, sesja pary i rodzinna – 90 minut. Natomiast całościowy okres trwania terapii różni się w zależności od ustalonego celu terapeutycznego. Spektrum jest tutaj bardzo szerokie – od kilku do kilkudziesięciu sesji.

Z jaką częstotliwością odbywają się spotkania?

To zależy od formy terapii. Na ogół sesje indywidualne odbywają się co tydzień, terapia pary co dwa tygodnie, a terapia rodzinna co trzy–cztery tygodnie.

Psychoterapia rodzin

Jest to forma terapii, w której udział biorą zarówno rodzice, jak i dzieci. Możliwy jest też udział innych bliskich mieszkających pod jednym dachem. Szeroko rozumianym celem takiej terapii jest na ogół poprawa wzajemnych relacji bądź przezwyciężenie kryzysu, jaki pojawił się w rodzinie.

W Bliskim Miejscu terapię rodzin prowadzą: Piotr Romanowski oraz Dominika Dromlewska-Żmijewska.

Terapia rodzinna – czy też zaczyna się od godzinnej konsultacji?

Z uwagi na fakt, że na sesję konsultacyjną terapii rodzinnej zaproszeni są wszyscy członkowie rodziny, ważne jest, by każdy uczestnik miał wystarczającą przestrzeń do wypowiedzi na poruszane w jej trakcie tematy. W tym celu sesja rodzinna zaplanowana jest na 90 minut, czyli dłużej niż standardowa sesja konsultacyjna. Dlatego też jej koszt wynosi 180 zł.

W jakich trudnościach terapia rodzinna może pomóc? Czy zawsze musi być obecna cała rodzina?

Terapia rodzinna u swych podstaw ma założenie, że rodzina to dynamiczny system, w którym poszczególne elementy wpływają na siebie wzajemnie. Kryzys choćby jednego członka rodziny pociąga za sobą szereg konsekwencji odczuwalnych przez pozostałych domowników. Z drugiej strony stanowi to potencjał rodziny, w której każdy jej członek ma możliwość współtworzenia jej codzienności. Dlatego też ważne jest, by na pierwszej konsultacji byli obecni wszyscy domownicy. Małe dzieci oczywiście też są mile widziane. Dopiero na konsultacji jest ustalany cel, w osiągnięciu którego pomocna miałaby być terapia. Takim celem może być poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, zrozumienie różnych trudności, z którymi mierzy się rodzina i wypracowanie pożądanych zmian. Wówczas jest też ustalane, kto miałby brać udział w terapii. Może się też zdarzyć, że na wstępnej konsultacji bądź w trakcie terapii pojawi się potrzeba rozmowy samych rodziców, bez obecności dzieci. Kształt terapii ma przede wszystkim służyć rodzinie w osiągnięciu zamierzonego celu.

Jaka jest częstotliwość spotkań?

Spotkania zazwyczaj odbywają się co 3–4 tygodnie i są prowadzone przez psychoterapeutę rodzinnego. Sesja terapii rodzinnej trwa 90 minut. Ważne jest przy tym zachowanie regularności spotkań, żeby poszczególni członkowie rodziny mogli je pogodzić ze swoimi codziennymi obowiązkami.

W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O DOSTĘPNYCH TERMINACH ORAZ ZAPISU NA TERAPIĘ RODZIN ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO kontakt@bliskiemiejsce.pl