Warsztaty

Warsztat to przestrzeń na to, żeby posłuchać, porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami, ale także, żeby lepiej poznać siebie, doświadczyć czegoś nowego i poćwiczyć nowe sposoby reagowania. To, co zdarzy się na warsztacie, zależy w dużym stopniu od tego, co przyniosą ze sobą uczestnicy. Każdy uczestnik zadając pytania, dzieląc się swoim doświadczeniem, uczestnicząc w ćwiczeniach, staje się współtwórcą warsztatu.

Po warsztacie uczestnicy wychodzą z nowym doświadczeniem i nową wiedzą, ale też z mnóstwem nowych pytań i przemyśleń, które jeszcze długo w nich pracują.

Na warsztacie jest mniej przestrzeni na zajęcie się trudnościami konkretnego rodzica i dziecka, dlatego nie zastąpi on konsultacji indywidualnej. Jednak warsztat to również okazja do wymiany doświadczeń, spotkania innych rodziców, przećwiczenia nowych umiejętności w przyjaznych warunkach.

W tym miejscu będziemy umieszczać informacje o warsztatach odbywających się w Bliskim Miejscu. Szczegółowe informacje w opisach warsztatów.