Wsparcie psychologiczne dla dorosłych

W Bliskim Miejscu oferujemy również wsparcie psychologiczne dla dorosłych. Usługa ta ma charakter jednorazowego spotkania w gabinecie lub w wersji online. Wsparcie to może dotyczyć różnych sytuacji, np. wypalenia rodzicielskiego, straty, sytuacji okołoporodowej. Konsultacje dla dorosłych prowadzą: Maria Czarnecka, Milena Pacuda, Katarzyna Panasiuk-Kalinowska i Ula Malko.

Tego rodzaju współpraca z klientem ma charakter krótkoterminowy, może być to jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb klienta, a także możliwości po stronie specjalisty. 

Spotkanie wsparciowe nie ma charakteru kwalifikacji do terapii ani nie jest z nią tożsame.